KULLANIM ŞARTLARI

TANIMLAR

“Siz” ve “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar”, işbu web sitesini ve/veya diğer ilgili siteleri aşağıdaki kullanım şartları dahilinde kullanma hakkı kazanan kişilerdir.

TadiTuzu Media Ltd. (“TadiTuzu”), Türkiye’de kurulu bir limited şirkettir ve TadiTuzu.com’un(“Web Sitesi” veya “İnternet Sitesi” veya “Site”) sahibi ve münhasır işleticisidir.

Bu anlaşma’da “biz” olarak TadiTuzu veya onun gelecekteki halefi veya TadiTuzu tarafından atanacak diğer temsilciler kastedilmektedir.

“Hizmet(ler)” ise her ne amaç ile olursa olsun TadiTuzu.com’un kullanılmasıdır.

GENEL

İş bu Kullanım Şartları (“Anlaşma”), TadiTuzu.com web sitesi ve TadiTuzu tarafından verilen diğer hizmetlerin kullanılması durumunda uyulması gereken kuralları belirlemektedir. Üyelik bilgilerini doldurarak Kullanıcı bu Anlaşma’daki bütün şartları kabul ettiğini beyan eder. Lütfen Kullanım Şartları’nın basılı bir kopyasını saklayınız.

TadiTuzu, üyelik ile ilgili Kullanım Şartları’nı veya diğer üyelik şartlarını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Söz konusu değişiklik, üyenin şartların değiştirildiği konusunda elektronik posta ile uyarılması veya yeni Anlaşma’nın Web Sitesi’ne konulması ile geçerli olacaktır. Kullanıcı, Anlaşma’nın son haline “Üyelik Şartları ve Gizlilik Politikamız” linki ile ulaşabilir. Kullanıcı’nın Web Sitesi’nde verilen Hizmetler’i kullanmaya devam etmesi yeni Kullanım Şartları’nın Kullanıcı tarafından kabul edilmesi anlamına gelecektir. Kullanıcı, Kullanım Şartları’nı kabul ederek, periyodik olarak Kullanım Şartları’nı okuması gerektiğini de kabul etmiş sayılır.

HİZMETLERE ERİŞİM

Web Sitesi’ne erişim için Kullanıcı’nın 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. TadiTuzu.com’u ziyaret ederek veya Kullanım Şartları’nı kabul ederek Kullanıcı 18 yaşından büyük olduğunu, ve Kullanım Şartları’nı kabul edecek ve bunlara uyacak akli durum ve kapasitesi olduğunu teyit ve beyan eder. Kullanıcı ayrıca Web Sitesi’ni ve Hizmetler’i her türlü kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kullanacağı konusunda TadiTuzu’na açık ya da zımmi beyan ve tefekkülde bulunmaktadır. Aksi bir kullanım durumunda doğacak her türlü zarar ve ceza konusunda Kullanıcı TadiTuzu’na karşı sorumluluğu kabul etmektedir ve oluşacak zararları karşılamakla yükümlüdür.

GİZLİLİK POLİTİKASI

“Kişisel Bilgi” veya Kişisel Bilgiler” bir kişiye ait olan ve kişinin kimliğinin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgidir. “Gizlilik Politikası” ile TadiTuzu’na kullanıcılar tarafından verilen Kişisel Bilgilerin toplanması, kullanılması ve kontrol edilmesi konusunda TadiTuzu’nun genel tutumu kastedilmektedir. TadiTuzu, üyelerimizin Kişisel Bilgiler’inin gizliliğinin ve bu bilgilerin kullanılması konusunda gösterilmesi gereken hasasiyetin farkındadır.

TadiTuzu, Kullanıcılar’ın Kişisel Bilgiler’ini gizli tutma konusunda gerekli özeni göstermektedir. Gizlilik Politikası oluşturulurken bu konudaki sorumluluklarımız göz önüne alınmıştır.

TadiTuzu, Kullanıcılar’ın Kişisel Bilgiler’ini kişilerin profillerini oluşturmak amacı ile toplamaktadır. Toplanan bu bilgiler Gizlilik Politikası çerçevesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacaktır. Toplanan bilgiler Kullanıcılar’ın ihtiyaçlarını karşılamak veya hizmet kalitesinin geliştirilmesi için kullanılacaktır. TadiTuzu, Web Sitesi’nin promosyonu amacıyla Kullanıcılar’ının profillerini kullanma hakkını saklı tutmaktadır. Söz konusu promosyon (bununla sınırlı olmamakla beraber) bazı Kullanıcılar’ın fotoğraflarının Web Sitesi’nde gösterilmesini içerebilir.

Zaman zaman, TadiTuzu, bazı üçüncü parti şirketleri Web Sitesi’nde verilen bazı hizmetleri vermek üzere kullanabilir. Eğer bu hizmetleri kullanırsanız bilgisayarınızın IP adresi (internet protokol numarası) üçüncü parti şirketlere verilecektir. Sizin profilinizdeki bilgiler size uygun olabilecek reklamların İnternet Sitesi’nde gösterilmesi amacıyla kullanılabilir. Aynı şekilde profil bilgileriniz, kabul etmeniz durumunda, elektronik posta ile size gönderilecek hizmet önerileri için kullanılacaktır. TadiTuzu söz konusu üçüncü partilerin gizlilik politikaları konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. TadiTuzu sayfalarını terk edip her hangi üçüncü bir partiye ait sayfaya gitmeniz durumunda TadiTuzu.com’u terk ettiğinize dair bir bilgilendirme yapma sorumluluğumuz da olmayacaktır. TadiTuzu, siz kullanıcılara girdikleri her sayfanın gizlilik politikasını dikkatle okumayı tavsiye etmektedir.

TadiTuzu, Kullanıcılar Web Sitesi’ne her geldiği zaman bazı bilgileri otomotik olarak almakta ve saklamaktadır. Bu bilgiler, IP adresi, TadiTuzu cookie bilgileri ve gezdiğiniz sayfaların adreslerini içermektedir. TadiTuzu cookieleri, Kullanıcı’nın web tarayıcısına TadiTuzu sunucusu tarafından gönderilen küçük miktarda bilginin Kullanıcı’nın bilgisayarında saklanmasını sağlamaktadır. TadiTuzu cookieleri Kullanıcı’nın Web Sitesi’nde hangi özellikleri ve sayfaları kullandığı ile ilgili bilgileri saklamaktadır. Söz konusu bilgiler bize Web Sitesi’nin Kullanıcılar tarafından nasıl kullanıldığını göstermektedir. TadiTuzu, bu bilgileri Kullanıcılar’ın ilgi alanları ile ilgili içeriklerin gösterilmesi veya tekrar Kullanıcı Adı ve şifre girmeden Web Sitesi’nin kullanılmasının sağlanması amaçları için kullanmaktadır. Eğer, Kullanıcı cookielerin yüklenmesine izin vermezse, Web Sitesi’ni kullanamayacaktır.

Eğer, Gizlilik Politikası’nı değiştirirsek, yeni Gizlilik Politikası konusunda Kullanıcılar’ı elektronik posta göndererek yahut yeni Kullanım Şartları’nı İnternet Sitesi’ne koyarak

haberdar edeceğiz. Kullanıcılar, “Üyelik Şartları ve Gizlilik Politikamız”linkini kullanarak Gizlilik Politikası’nın son halini her an ulaşabilirler.

Eğer, Gizlilik Politikası konusunda veya kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığı konusunda sorunuz varsa bize info@TadiTuzu.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Kullanıcılar, Web Sitesi’ndeki üyelik bilgilerini girerek profillerini oluşturdukları zaman aşağıdaki şartları kabul etmiş olurlar:

(a) TadiTuzu, sizin internet ve email mesajlarında paylaştığınız bilgiler konusunda her hangi bir güvenlik veya gizlilik güvencesi vermemektedir. Kullanıcı, verilen bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından kullanılması durumunda oluşabilecek her türlü zarar ve sorumluluktan TadiTuzu’yu ibra etmektedir;

(b) TadiTuzu, Kullanıcılar’ın profillerinde üçüncü şahıslara verdikleri kişisel bilgiler konusunda sorumluluk kabul etmez. Kullanıcıların profilerinde belirtecekleri bilgiler konusunda dikkatli davranmaları gerekmektedir.

(c) Kullanıcılar’ın Hizmetler’i kullanarak mesaj halinde gönderecekleri bilgiler konusunda da TadiTuzu herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar tarafından gönderilen bilgiler konusunda oluşabilecek her türlü zarar ve sorumluluktan TadiTuzu’yu ibra etmektedir. TadiTuzu, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol etmemekte ve bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı, hiçbir şekilde Hizmetler’i kanundışı bir faaliyette bulunmak amacıyla kullanamaz. Eğer hizmetlerden birinin kanun dışı bir faaliyet amacıyla kullanıldığı tespit edilirse, elimizde bulunan her türlü bilgi emniyet güçleri ile paylaşılacaktır.

TadiTuzu; (tamamen kendi insiyatifi ile) tescilli markaları, başkasının özgün isimleri, kaba veya ahlak dışı kelimeleri kullanıcı adı olarak kullanılmasına izin vermeyebilir.

KULLANICI ANLAŞMASI

Bu Anlaşma, Kullanıcı’nın Hizmetler’i kullanım şartlarını oluşturmaktadır. Kullanıcılar, Hizmetleri kullanabilmek ve üye olmak için burada belirtilen bütün şartlara uymak zorundadır.

KULLANIM HAKKI

Hizmetler’i kullanabilmek için her Kullanıcı’nın üyelik kaydı yaptırması ve kendisi için bir kullanıcı adı (“TadiTuzu Kullanıcı Adı”) ve şifresi belirlemesi gerekmektedir. Kullanıcı, TadiTuzu’ya üyelik formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurmalı ve gerektiği takdirde gerekli güncellemeleri yapmalıdır. Aksi bir davranış, bu Anlaşma’nın ihlali sayılacak ve kullanıcı hesabının hemen sona erdirilmesi ile sonuçlanabilecektir.

Kullanıcı’nın Hizmetler’i kullanması, bizim tarafımızca, tamamen kendi takdirimizce, belirlenen tahdidat, şartlar ve kısıtlamalara tabidir. TadiTuzu verilen Hizmetler’i tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme, durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. TadiTuzu her hangi bir şekilde Kullanıcılar’ı uyarmadan veya her hangi bir sorumluluk altında kalmadan, bazı veya bütün özelliklerin kullanımını sınırlayabilir veya Kullanıcı’nın bu özelliklere erişimini kısıtlayabilir.

DAVRANIŞ KURALLARI

Kullanıcı aşağıda belirtilen davranış kurallarına uymayı kabul etmiştir:

  1. TadiTuzu tarafindan verilen Hizmetler yoluyla Kullanıcı’ya verilen tüm bilgiler özel ve gizli tutacaktır ve söz konusu bilgiler bilgiyi veren kişinin izni olmadan üçüncü bir şahıs ile paylaşılmayacaktır.
  2. Hizmetler herhangi bir kişiyi, dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Web Sitesi’ne konulacak hakaret, iftira, küfür, küçük düşürücü ifadeler ve/veya ırkçı, pornogrofik, müstehcen, saldırgan dil içeren yazılar, mesajlar, resimler veya kayıtlar yoluyla taciz etmek veya saldırmak için kullanılmayacaktır.
  1. Hizmetler zincirleme gönderilen mektupları göndermek amacıyla kullanılmayacaktır.
  2. Hizmetler kişilerin özel hayatına, mülkiyet haklarına veya diğer haklarına müdahale amacıyla kullanılmayacaktır.
  3. Kullanıcılar hiçbir şekilde aşağıdaki belirtilen içerikleri olan mesaj, resim veya kayıtları göndermeyecek veya Web Sitesi’ne koymayacaklardır:

i. taciz eden veya taciz edenleri savunan;

ii. yanlış veya yanıltıcı bilgiler veren; yasadışı faaliyetleri teşvik eden; tehditkar, müstehcen, küçük düşürücü veya hakaret içeren;

iii. başka bir kişiye ait olan telif hakkına tabi eserin izinsiz kullanılmasını sağlayan veya teşvik eden (korsan bilgisayar programları veya programlara ulaşmak üzere linkler, telif hakkı koruması bulunan üretici tarafından yüklenmiş programların çoğaltılması, korsan müzik ve filmler veya bunlara erişim linkleri gibi);

iv. erişimi kısıtlı olan veya parolalı giriş gerektiren sayfa veya resimleri içeren;

v. her türlü pornogrofik veya müstehcen içeriği olan;

vi. her türlü yasadışı faaliyeti gerçekleştirebilmek için bilgiler içeren (yasadışı silahların yapımı veya satışı, başkasının hususiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar visüslerinin yapımı ve dağıtılması gibi);

vii. diğer Kullanıcılar’ın şifrelerini çalan veya kişisel bilgilerini ticari veya yasadışı bir amaç ile öğrenmeye çalışan;

viii. TadiTuzu’nun yazılı onayı olmadan ticari veya satış faaliyetlerinde bulunan;

ix. Kullanıcılar’a veya diğer insanlara karşı saldırgan (ırkçı, yobaz, kindar veya fiziksel şiddet öneren gibi) içeriği olan;

  1. Kullanıcılar Hizmetler’i hiçbir şekilde virus veya Trojan atlarını dağıtmak veya yüklemek, veya TadiTuzu’nun veya Kullanıcılar’ın sunucu ve bilgisayar sistemlerine her hangi bir zarar vermek amacıyla kullanmayacaklardır.
  2. Kullanıcı, hiçbir şekilde iletişim bilgilerini (elektronik posta adresini, sohbet servisleri için kullanıcı isimini, telefon numarasını, mektup adresini, URL adresini veya tam ismi dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere) umuma açık şekilde belirtemez.

Bütün Kullanıcılar’ın yukarıda belirtilen kurallara uyması zorunludur. Ayrıca, her Kullanıcı yasaklanmış bu durumlardan birisine maruz kalması durumunda ortaya çıkacak zararlarla ilgili haklarını kullanmaktan feragat etmeyi kabul etmektedir.

BİLGİLERİN İNCELENMESİ

TadiTuzu, her türlü reklam, kullanıcı profil bilgilerini ve umuma açık yapılan beyanları belirlediğimiz ve her zaman değiştirme hakkını saklı tuttuğumuz içerik şartlarına uygunluğunu inceleme hakkına sahiptir.

BİLGİLERİN İHRAÇ EDİLMESİ

TadiTuzu, Hizmet kapsamında mesaj ile gönderilen veya profillere eklenen bilgilerin tamamının içeriğini kontrol etmemektedir ve söz konusu bilgiler konusunda herhangi bir sorumluluğu yoktur. TadiTuzu, sorumlu olmamakla beraber tamamen kendi insiyatifine bağlı olarak, Hizmet kapsamındaki profillerde, umuma açık yazılarda veya mesajlarda yukarıda belirtilen Davranış Kuralları’na aykırı olan veya kullanıcılarımızı rahatsız edeceğini düşündüğümüz kısımları veya tamamını silme, değiştirme veya çıkarma hakkına sahiptir. Kullanıcı, profilindeki bilgiler, fotoğraflar, yazdığı umuma açık yazılar ve gönderdiği mesajlar konusunda tek başına sorumludur.

HİZMETLERE ERİŞİMİN SONLANDIRILMASI

Kullanıcı’nın bu Anlaşma’da belirtilen madde veya koşullardan birini ihlal etmesi halinde, TadiTuzu, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı veya tüm Hizmetler’in kullanımını veya Web Sitesi’ne erişimini, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir. TadiTuzu, tamamen kendi insiyatifine bağlı olarak, sahtekarlık, hakaret veya diğer yasadışı ifadeler içeren mesaj veya profil oluşturan veya diğer Kullanıcılar’ın Hizmetler’i kullanmalarını veya kullanma keyiflerini etkileyen Kullanıcı’nın bazı veya tüm Hizmetler’i kullanımını veya Web Sitesi’ne erişimini, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir. Kullanıcı ve bu durum ile ilgili olarak emniyet güçlerine baş vurabilir.

TELİF HAKKIMIZ

TadiTuzu’nda gösterilen bütün içerik bilgileri bize, kullanıcılarımıza, ve iş ortaklarımıza aittir. Hizmetler ve tüm içerik için telif hakları korumamız mevcuttur. Bizim tarafımızdan, Hizmetler’i kullanan Kullanıcılar ve iş ortaklarımız tarafından eklenen her türlü bilgi için telif hakları TadiTuzu’na veya ekleyen kişi veya kuruma aittir. Kullanıcılar, telif hakkı ait olan kişi veya kuruluştan bu konuda yazılı izin almadan içeriği herhangi bir şekilde değiştiremez, kopyalayamaz veya dağıtamaz.

SORUMLULUKTAN MUAFİYET

Kullanıcı, Hizmetler’in aksamaya uğraması durumunda aksamanın nedeni ne olursa olsun, TadiTuzu’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.

GÜVENLİK

Sizin kullanıcı hesabınız size özeldir ve sizin dışınızda bir başka biri tarafından kullanılmamalıdır. Hizmet kapsamında üyelik hesabından yapılacak tüm kullanım ve faaliyetlerden, şifre ve kullanıcı ismi başka tarafından kullanılması durumu da dahil olmak üzere, hesap sahibi olan kullanıcı sorumlu olacaktır.

HARİCİ LİNKLER

Zaman zaman, TadiTuzu.com sayfalarında Web Sitesi dışında sitelere linkler (“Harici Linkler”) gösterilebilir. Kullanıcı, söz konusu linkler ve içerikleri konusunda TadiTuzu’nun her hangi bir sorumluluğu ve mesuliyeti olmadığını kabul eder. TadiTuzu, Kullanıcılar’ının Harici Linkler vasıtasıyla eriştikleri diğer siteleri kullanmadan önce gizlilik politikalarını okumasını ve anlamasını tavsiye eder.

TELİF HAKKI İHLALİ DURUMUNDA BAŞVURU

Eğer, TadiTuzu tarafından kullanılan içeriğin telif hakkı ihlali gerçekleştirdiğini düşünüyorsanız, lütfen bize aşağıda belirtilen belgeler ile başvurunuz:

· telif hakkına sahip olan kişiyi temsil etme hakkınız olduğunu gösteren (elektronik veya fiziksel imzalı) belge

· telif hakkı ihlal edildiği iddia edilen eserin tanımı

· Web Sitesi’nde telif hakkı ihlal edildiği iddia edilen eserin bulunduğu yer

· sizin posta adresiniz, telefon numaranız ve elektronik posta adresiniz

· tarafınızdan imzalanmış, telif hakkının TadiTuzu veya Kullanıcılar tarafından ihlal edilerek kullanıldığını belirten yazılı beyan

· yazılı beyanınızın, doğru olduğunu ve telif hakkı sahibini temsil ettiğinizi belirtmesi gerekmektedir.

TEMİNAT FERAGATİ VE SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

Kullanıcı, TadiTuzu.com’u ve Hizmetler’i tüm riskler tamamen kendine ait olmak üzere kullanmakta olduğunu anlayıp kabul etmektedir. TadiTuzu, Hizmetler’i olduğu gibi hiçbir şekilde hiçbir hak ve/veya açık veya örtülü beyan veya garanti vermeden sunmaktadır.

TadiTuzu, TadiTuzu.com’da bulunan içeriğin hiçbir şekilde doğruluğu, eksizliği, zamanlılığı konusunda güvence vermemektedir ve bu konuda oluşabilecek zararlarla ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu yoktur. Çeşitli kaynaklardan ve kişiler tarafından oluşturulduğu için içerik hatalar, gecikmeler, ihmaller içerebilir. Kullanıcı, oluşabilecek bütün riskler kendine ait olmak üzere Hizmetler’i kullandığını kabul etmektedir.

TadiTuzu, profillerdeki bilgilerin, Hizmet kapsamında veya iş ortaklarımız tarafından verilen tavsiyelerin, düşüncelerin, beyanatların ve diğer bilgilerin doğruluğunu veya güvenirliğini kontrol etmemekte ve bu konuda herhangi bir güvence vermemektedir. Kullanıcı’nın herhangi bir şekilde söz konusu profil bilgilerinin, düşünce, beyanat veya diğer bilgilerin doğruluğunu veya güvenirliğini kabul etmesi durumunda oluşabilecek bütün riskler kendine aittir. Kullanıcı’nın Hizmetler’i kullanması veya kullanmaya devam etmesi, Kullanım Şartları’nı veya değişitirilen Kullanım Şartları’nı kabul etmesi anlamına gelecektir.

Kullanıcı, TadiTuzu’nun, TadiTuzu’na bağlı şirket veya yan kuruluşlarının, üyelerinin, görevli ve çalışanlarının, üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarının veya lisansörlerinin; Kullanıcı’nın ya da herhangi bir üçüncü şahsın, TadiTuzu’nun içeriğine güvenmesi sonucunda oluşacak zararlara, direk, dolaylı, tesadüfi, özel, bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlara, cezalandırıcı tazminatlara veya Hizmetler’in kullanılması veya kullanılamaması sonucu oluşan ziyanlara, tekeffül borcunun ihlaline, faaliyetlerde ve iletimde meydana gelecek performans bozukluğuna, hata, ihmal, kesinti, silinme, eksiklik veya gecikmelere, bilgisayar virüslerine, bağlantı hattı bozukluklarına, TadiTuzu.com Web Sitesi’nin maruz kalacağı hırsızlık, tahrip, izinsiz kullanım veya tahrifatı durumlarından doğacak zarar ve ziyanlara karşı (söz konusu talepler mukavele, hatalı davranış, ihlal, kusursuz sorumluluk veya diğer faaliyetlere dayanmış olsa dahi) sorumlu olmayacağını kabul eder.

Bazı yargı bölgelerinde söz konusu sorumluluk sınırlamalarını düzenlemektedir. Böyle bir durumda bu bölümde belirtilen bazı maddeler uygulanamaz. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın hiçbir şekilde TadiTuzu’nun sorumluluğu ve ödeyeceği tazminat 1,00 (bir) Türk Lirasını geçemez.

TAZMİNAT

Kullanıcı, TadiTuzu'yu, görevli ve çalışanlarını, yöneticilerini, sahiplerini, temsilcilerini, bilgi ve hizmet sağlayıcılarını, iştiraklerini, lisansörlerini ve lisansiyelerini (topluca “Tazmin Edilmiş Taraflar”), herhangi bir veya tüm sorumluluk ve masraflardan ve/veya sorumluluklara ve masraflara karşı (Kullanıcı’nın Kullanıcı Sözleşmesi’nin veya yukarıda anılan beyan, taahhüt ve anlaşma maddelerinin ihlal edilmesi sonucunda oluşacak avukatlık ve temsil ücretleri de dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere) savunacağını, zarar göremeyeceğine dair kefil olduğunu ve tanımlanan nitelikteki hasarlara karşı tazmin edeceğini kabul etmektedir. Kullanıcı, söz konusu bir dava durumunda savunmanın hazırlanması amacıyla tam ve kayıtsız iş birliği yapacaktır. TadiTuzu, tek başına savunma yapma veya Kullanıcı tarafından yapılan tazminat maddesi ile ilgili her türlü konuda kontrolü elinde tutma hakkını saklı tutmaktadır.

DİĞER HÜKÜMLER

Bu Anlaşma, Kullanıcı ile TadiTuzu arasında Hizmetler’in kullanılması ile ilgili olarak yapılmış olan tek anlaşmadır ve bu konuda yapılmış olan diğer anlaşma ve anlaşmaların hepsinin yerine geçmektedir. TadiTuzu.com’un verdiği hizmetleri kullanma şartı olarak her Kullanıcı, TadiTuzu.com ile ilgili oluşabilecek her ve tüm uyuşmazlıkları İstanbul’da icra edilecek tahkim yolu ile çözecektir.

Ek olarak, kanun tarafından yasaklandığı yerler hariç, TadiTuzu.com’u kullanım şartı olarak Kullanıcılar her ve tüm uyuşmazlıkları ferdi olarak çözmeye çalışacaklarını ve hiçbir koşul altında kolektif dava oluşturmayacaklarını kabul ederler. Kullanıcılar ayrıca, tersine bir kanun hükmü olsa dahi, TadiTuzu.com ile ilgili veya TadiTuzu.com’un kullanılması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü dava hakkını, böyle bir hakkın oluşmasından sonra 1 (bir) yıl içersinde kullanmazlar ise söz konusu haklarını kaybederler. İki taraf açısından da burada belirtilen hakların kullanılmaması aşağıda belirtilen diğer hakların feragatı manasına gelmez.

Eğer bu Anlaşma’nın her hangi bir maddesi uygulanamaz veya geçersiz sayılırsa, Anlaşma’nın asgari kısmı çıkarılarak veya kısıtlanarak Anlaşma’nın kalan kısmı aynen yürülükte kalacaktır. TadiTuzu’nun yazılı onayı olmadan bu Anlaşma’nın devri, taşınması veya alt bir lisansöre aktarılması mümkün değildir. TadiTuzu, bu Anlaşma’nın tamamını veya bir kısmını devretme hakkına sahiptir. Bu Anlaşma ile hiç bir şekilde bir temsilci atanmamış, ortak teşebbüs veya istihdam oluşturulmamıştır. Anlaşma içersine başlıklar sadece okuma kolaylığı için konulmuş olup hiç bir şekilde hukuki veya sözleşme ile ilgili bir etkisi yoktur. Bu Anlaşma ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim yazılı olarak yapılmalı ve elektronik ortamda alındığına dair bildirim alınmalıdır.

HİZMETLERİN SONLANDIRILMASI

Kullanıcılar, deactivate@tadituzu.com adresine elektronik posta göndererek TadiTuzu üyeliklerinin etkinliğini durdurabilirler.

TADİLAT

TadiTuzu her zaman için işbu Anlaşma’yı değiştirme yetkisine sahiptir. Yapılan değişikliklere ilişkin bilgilendirme tamamen kendi isteğine bağlı olarak ya Hizmet üzerinden ya da elektronik posta yoluyla yapılacaktır. Eğer Kullanıcı yapılan değişiklikleri kabul etmiyorsa, Hizmetler’i kullanmayı durdurmalı ve Hizmetler’e erişimini sonlardırmalıdır. Kullanıcı’nın, yapılan değişikliklerden sonra, Hizmetler’i kullanmaya devam etmesi değişikliklerin Kullanıcı tarafından kabul edildiği ve yapılan değişikliklerin bağlayıcı hale geldiğini gösterir.

BİLGİLERİNİZİN AÇIKLANMASI VE DİĞER İLETİŞİMLER

TadiTuzu, Kullanıcılar’a zaman zaman Hizmetler’imizde gerçekleşen değişiklikleri ve eklemeleri bildirmek veya TadiTuzu ile ilgili diğer ürünler ile ilgili bilgilendirme amacıyla elektronik posta gönderme hakkını saklı tutmaktadır. TadiTuzu, Kullanıcılar’ın Hizmetler’i kullanma alışkanlıkları ve demografik bilgilerini, Kişisel Bilgileri’ni açıklamamak kaydıyla diğer kişi ve/veya kuruluşlarla paylaşma hakkını da saklı tutmaktadır.




© Copyright 2010 TadiTuzu, Ltd.